Kleinfontein Spaar en Krediet Koöperatief nou bankier

Dit is met trots en dankbaarheid dat daar aangekondig kan word dat op Dinsdag 09 Junie 2020, het die SA Reserwebank (SARB) KSK in kennis gestel dat die aansoek vir registrasie as ‘n Koöperatiewe Bank goedgekeur is en KSK dus nou ‘n volwaardige Koöperatiewe Bank is. Tydens die Algemene Jaarvergadering, wat op Saterdag 25 Julie plaasgevind het, is die aandeelhouers, in detail amptelik in kennis gestel van die Registrasie by die SARB bank. Die nuwe Grondwet is voorgelê vir goedkeuring en met enkele wysigings aanvaar.

KSK op Kleinfontein is op 7 September 2004 gestig en is begin deur spaarrekeninge te open, aandele is aan aandeelhouers uitgereik, beleggings is ingeneem en lenings is toegestaan.

Hierdie volkseie instansie het van krag tot krag gegaan en hulle doelstelling was om ‘n volkseie finansiële diens aan mede volksgenote te lewer wat met sukses uitgevoer is.

Die vorige Direksies en die huidige Direksie, die Oudit Komitee en die personeel wat bestaan uit ‘n Besturende Direkteur, Thinus Myburgh, Bestuurder, Leon Viljoen en twee personeel lede, het gesorg dat die werksaamhede vlot verloop. Die personeel se gesamentlike bank agtergrond en ondervinding, beloop ongeveer 70 jaar plus.

Die beheer en kontroles word hanteer deur die Oudit Komitee wat in terme van die Grondwet sekere beheer maatreëls toepas. Voorts is deel van die Oudit Komitee se werk om te verseker dat die werksaamhede voldoen aan die bankwet. Die Grondwet van KSK is sedert Junie 2015 in werking en dit maak deel uit van die aansoek wat by die SARB ingedien is. Dit word deur die SARB vereis dat die Grondwet aan sekere vereistes voldoen waaraan voldoen is.

Terwyl ‘n Koöperatiewe instansie nog nie geregistreer is by die SARB nie, word sy bates volgens die bankwet beperk tot R50 miljoen. Wanneer dit egter geregistreer is, kan daardie beperking oorskrei word en is daar geen limiet meer op die bates nie en kan daar soveel beleggings as moontlik bekom word. Daar kan dus nou ernstige bemarking gedoen word.

Daar moet in gedagte gehou word dat dit deur die toedoen van Direksie, die Oudit Komitee, die personeel en aandeelhouers is, dat die aansoek suksesvol is.

Vir enige navrae kan die Besturende Direkteur, Tinus Myburg geskakel word by telefoon 012 9400048.