IMF goedkoop lening is duur

Die goedgekeurde lening deur die Internasionale Monitêre Fonds (IMF) ten bedrae van R70 miljard is nie so goedkoop as wat voorgehou word nie.

Die rentekoers van ’n skrale 1.1% laat dit wel na ’n besonder goedkoop lening lyk, maar dit is nie so eenvoudig nie, sê kenners.

Die IMF het ’n ernstige waarskuwing gerig dat die lening bedoel is om mense finansieel te ondersteun wat groot verliese gely het in die grendel tydperk weens die pandemie.

Finansiele deskundiges wys daarop dat die lening ook onderworpe is aan stiptelike terugbetalings op ’n geskeduleerde tydrooster, en indien dit nie nagekom word nie, sal bykomende rente gehef word.

Met SA se reputasie van baie skulde en min pogings om op vaste tye terugbetalings te doen, kan die massiewe bedrag se rentes ’n aardige klomp geld word.

Intussen moet die regering ook al die ander lenings, wat teen hoër koerse aangegaan is, terugbetaal, wat die lenings nie so goedkoop maak as wat voorgehou is nie.