Hoof van Denel bedank

Die wapen vervaardiger Denel het aangekondig dat sy Hoof Uitvoerende Beampte, Danie du Toit, bedank het. Du Toit sal tot en met 15 Augustus 2020 aanbly in sy pos.

 Sy opvolger, wat klaarblyklik in n tydelike hoedanigheid sal wees, gaan so spoedig moontlik aangestel word. 

Du Toit het minder as twee jaar gelede die pos oorgeneem maar sien blykbaar nie sy pad verder oop om die sukkelende entiteit te bestuur nie. 

Ingeligte bronne beweer dat daar wel onbevestigde berigte bestaan dat hy uittree weens die inmengery deur politici wat voorskrifteluk wil wees oor hoe die bedryf bestuur moet word.

Denel het in Augustus 2019 die soveelste “reddingsboei” van R1,8 miljard ontvang vanaf die SA Tesourie om hul posisie om te keer.  Dit wil lyj of Denel soos Eskom, SAL, Transnet en ander semi-staat entiteite nie finansieel die mas kan opkom nie en sukkel reeds sedert Mei vanjaar om die salaris verpligtinge na te kom.