Hong Kong “veiligheidswet” is alarm

Die Verenigde Nasies (VN) se menseregte kantoor het sy kommer uitgespreek, en alarm gemaak oor die snelheid en onverbiddelike optrede van Beijing met sy kontroversiële wet wat ingestel is vir Hong Kong.

Intussen het Duitsland ’n beroep gedoen op die Europese Unie leiers om die situasie aan te spreek wat beskou word as ’n bedreiging van die vryheid en demokrasie van Hong Kong.

Vrydag jet die VN ernstige kommer uitgespreek oor die sogenaamde “sekuriteit wet” Beijing op Hong Kong af forseer het en wat die demokratiese bestel bedreig.

Die VN se Hoëkommissaris vir Menseregte sê ’n ontleding van die wet toon dat dit nie behoorlik gedefinieer is nie en gevolglik bestaan die moontlikheid dat aangeleenthede “oop gelaat kan word” om mense te vervolg onder die voorwendsel dat hulle die “sekuriteit wet” oortree.

Die VN sê hy maak nou reeds alarm omdat daar mense gearresteer is onder die bepalings van die nuwe wet, wat menseregte en die demokrasie van Hong Kong bedreig.