EU lande bereik ooreenkoms

Die lidlande van die Europese Unie het na ’n ongekende lang vergadering wat oor vier dae gestrek het, uiteindelik konsensus bereik.

Die vergadering wat in Brussel gehou is met die oogmerk om ’n Noodfonds van 750 miljard euro goed te keur, het veel langer geduur as wat verwag is, en die verdeling wat toegepas moet word, wa waarskynlik die grootste rede waarom meer as 90 uur se samesprekings gebruik is.

Verskeie lande het weerstand gebied teen die aanvanklike voorlegging en op ’n stadium het dit gelyk of ’n doodloopstraat bereik is, tot ’n nuwe voorstel na die tafel gebring is.

Die leiers is dit eens dat ’n reuse deurbraak gemaak is met die besluit wat deur verskeie leiers beskou was as ’n onmoontlike taak.

Die aanwending van die Fonds wat bedoel is as hulp aan lande om te herstel van die koronavirus pandemie, se aanvanklike voorstel dat 500 miljard euro aangewend word vir hulp aan werklose mense, is verminder na 390 miljard.

Die vergadering wat byna vyf dae in beslag geneem het, en ’n totaal van bykans 100 uur geneem het, word as een van die langste in die bestaan was, maar nou moet die besluit aan die Europese Parlement voorgele word vir finale goedkeuring.