Duitse bevolking samestelling wek kommer

Duitsland het die afgelope tyd ’n toename van meer as 2% in die bevolking gehad wat ’n agtergrond van immigrante het.

Die waarneming is gemaak en toon aan hoe radikaal die immigrasie bevolking toegeneem het sedert 2011 toe kanselier Angela Merkel die landsgrense oopgegooi het vir immigrante.

Die grootste groep immigrante en voormalige immigrante wat nou burgers van Duitsland is, kom uit die Moslem bevolking van Turkye.

Slegs een uit elke drie mense met ’n geskiedenis van immigrasie kom uit ’n lidland van die Europese Unie.

Mense wie miskien nie self nie, maar ouers en grootouers het wat as immigrante na Duitsland verhuis het, bestaan uit meer as 21 miljoen van die land se bevolking, wat nagenoeg 26% verteenwoordig.

Die toename van meer as 2% teenoor die vorige jaar, toon aan dat die aanwas van mense wat ’n geskiedenis van immigrasie het, en nie as Duitsers gebore is nie, die grootste bedreiging vir die Duitse bevolking kan word.