Die Vryburger Kinderfonds se hulp

In die afgelope maande het die koronavirus pandemie ook sy invloed op ons geliefde CVO-skole gehad, en moes ouers en goedgesindes poog om die tekorte in die finansies aan te vul.

Die kommerwekkende is dat Die Vryburger Kinderfonds ook waarneem dat die donasies afgeneem het, en dat die hulp wat binne maande van nou af gegee moet word, daardeur beïnvloed word.

Die Fonds maak elke begin van die skooljaar ’n bydrae tot die skole waar die ekonomie die swaarste druk en wil juis poog om vroeg in Januarie 2021 ’n sterker bydrae te maak ten einde die las ligter te kry op verskeie skole waar dit moeilik gaan.

Die bestuur van die Fonds is deeglik bewus van die ernstige finansiële omstandighede waarin ons donateurs en gemeentes verkeer, en wil elke leser aanmoedig om tog ’n bydrae te maak in belang van Christelike onderwys vir ons volk se jeug.

Die redaksie van Die Vryburger is bewus daarvan dat daar honderde lesers regoor die wêreld is wat steeds ’n volksgevoel het vir die nood in Suid-Afrika, en hoop dat die lesers ook sal poog om ’n bydraer te word.

Die bankbesonderhede verskyn iewers op die koerant se advertensie gedeelte wat inbetaling vergemaklik.