Die on- in ons samelewing

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) gee nogal ‘n goeie “verklaring” van die posisie waarin ons ons tans bevind.  Mense is onaanspreeklik, onbesonne, onbegaaf, onbegonne, onbeheers en selfs onbeholpe in hul gedrag.  Verder is hul gedrag onbekeerd , onchristelik, onbekwaam, onbeleef, onbereid en onberoulik in hul optrede.  Hul tree onbeskaaf, onbeskof, onbestendig en onbetroubaar op in hul werk situasie.  Hul humeur is onbeteueld, hul is onbevoeg om hul werk te verrig en is onboetvaardig as hul aangespreek word.

Geen wonder ons land is in ‘n onmoontlike toestand wat on-omkeer blyk te wees.

Slegs ‘n inkeer tot waardes en sedes soos voorgeskryf deur Die Bybel sal ons laat terugkeer na ‘n beskaafde en vooruitstrewende land.

Dit blyk ‘n tans menslik gesproke onhaalbaar.

vdm