Die landbouers presteer steeds

Die Suid-Afrikaanse kommersiële boere het weereens bewys dat hulle nie verniet die beste landbouers ter wêreld is nie, want niemand kon hulle jongste prestasie nadoen nie.

Dit is die mening van ’n landbou deskundige nadat dit bekend geword het dat die boere in SA weer vir ’n uitstekende prestasie gesorg het om die Bruto Binnelande Produk (BBP) van die sektor met bykans 28% laat styg het in die eerste kwartaal van die jaar.

Wat die prestasie nog meer merkwaardig maak, is dat dit bereik is terwyl die land se ekonomie met sowat 2% verminder het.

Natuurlik moet die meer gunstige klimaat en goeie reëns in groot dele van die land, ook ’n rol vervul, en boere het ook daarvan gebruik gemaak om meet graan aan te plant as gewoonlik, en word beraam dat sowat 6 tot 8% meer aanplantings gedoen is.

Die beebedryf het ook ’n aansienlike styging in aanwas van getalle gehad, wat verseker het dat meer uitvoere gedoen is te midde van die beperkings wat soms op die landbouers geplaas is.