Black Lifes Matter en onderwys

Met die rasgebaseerde Black Lifes Matter (BLM)  pandemie wat van die VSA oorgespoel het sien mens bemoedigende tekens onder volksgenote.  Dit is veral diegene wat tot onlangs nog die “Springbok/Protea” sportsoorte soos krieket en rugby ondersteun het en selfs hand op die bors “Oomkosi sukkellele” gesing het.

Die verklaring deur sportsterre soos Graeme Smith en Faf du Plessis en hul kniel voor die sport/mammon god het mense bewus gemaak van waar proffesionele sportlui se lojaliteit lê.  Lojaliteit aan ‘n misdadiger, dwelmsmous, tronkvoël wat gesterf het tydens polisie optrede in Amerika.

Hierdie ondersteuning van “ons” mense aan ‘n rasgebaseerde beweging laat ‘n wrang smaak in die mond maar dit openbaar ten diepste die godsdientige verval in ons land. Eensydige partyskap teenoor swart lewens terwyl wit lewens in SA nie saak maak vir hulle nie. Diegene moet weer gaan kyk na Exodus 20 verse3-5 waar God duidelik sê jy mag geen ander god aanbid  en .. “jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle dien nie”.

Waar laat dit ons skole?  In ons skole word leerplanne en die geskiedenis aangepas by die ANC se kommunistiese en ateistiese siening. Sien Panyasa Lesufi se openlike houding van haat teen al wat Afrikaans is.  Kinders word doelbewus of onbewus- telik gebreinspoel dat volk en godsdiens terme is wat nie meer tuis hoort nie. Nasie skap en ‘n aanvaarding van ‘n vele godedom word voorgehou. Vir diegene wat dit nie glo nie gaan kyk wat word in jou kind se kop ingeprent.

Dir is tyd dat ouers kollektief opstaan en wegbeweeg van ‘n staatskool stelsel na ‘n stelsel waar kinders volgens die doopbelofte opgevoed word. Waar Afrikanerskap nog gekoester word , ja waar naasteliefde geleer word maar NIE ten koste van WLM (WhiteLifesMatter) nie.

Daar is vele Christelike privaatskole wat gesamentlik met die Christelike Volkseie Onderwys (CVO) skole ‘n uitkoms bied waar ons kinders geleer en opgevoed word binne ons kulturele en religieuse milieu.  Is daar iemand wat so ‘n beweging van stapel laat stuur of gaan ons maar nog “ ‘n bietjie sluimer nog ‘n bietjie slaap?”

Dr Sakkie van der Merwe