Begrotings-skokke

Mboweni se onlangse aanvullende begroting bevat enkele onheilspellende verwysings na hoe die regerende regime beoog om die meer as R 1 200 miljard wat in 100 dae vermors of verbeur was, reg te stel.

Na die ANC in 26 jaar geen standhoudende ekonomiese groei kon fasiliteer nie, beoog Mboweni om in 4 jaar sake reg te stel.

Verklaarde opsies sluit in:

Potensieel nuwe belastings op grond en eiendom

            belasting op erflatings, en ander “rykdom” belastings

            ’n solidariteit-belasting

Teen die agtergrond van die sogenaamde “township”-ekonomie en die taxi-industrie se besware teen nakoming van hul bestaande belastingpligte, noop hierdie aankondigings dat die volgende kern vrae beantwoord moet word:

Gaan ekstra grondbelasting ook op die tradisionele leiers – SA se grootste grondeienaars – gehef word?

Daar is reeds boedelbelasting – waarom nou die oorweging om ontvangers van erflatings dubbel belas?

Gaan die sg “solidariteit-belasting” billik gehef word, deur elke persoon dieselfde bedrag te laat betaal?

As die ANC-rassisme enige aanduiding is, gaan die bestaande ongeveer 5 miljoen belastingbetalers betaal, sodat die parasitiese 80% verder kan teer op ander se arbeid.