Apartheid kry die skuld

‘n Ruimtelike ekoloog het “bevind” dat daar ‘n groot verskil bestaan rondom groen spasies in stedelike gebiede in die land. Minder gegoede burgers moet glo 2,6 kilometer loop na hul naaste park terwyl die gegoede burgers binne 700 m is van hul naaste groen “park”.   Nou word die verskil  weens rasse en inkomste lyne toegeskryf en onmiddellik is apartheid die oorsaak .  Wat die ekoloog nie besef nie is dat ‘n Blanke sy groen areas in sy gebied beskerm en sy woonplek is ‘n area waar bome en plante geplant word.  In teenstelling hiermee vernietig die agtergeblewenes enige vorm van boom en plant en verbrand dit. Die ekoloog Zander Venter meld dat weinig in die afgelope 25 jaar verander het rondom die “ongelykheid.  Iets wat hy wel erken is dat nie almal die waarde van die natuur besef nie . 

Welkom in Afrika Zander.

Gert Pretorius