Angie wil die skooljaar red

Die ANC se omstrede Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, begin nou eers met “dringende” konsultasies saam met ander belanghebbendes nadat hernude eise gestel is om die skole te sluit tot die pandemie aan die afplat is.

Eise deur vakbonde dat die skole onverwyld gesluit moet word ter wille van die leerlinge en onderwysers se veiligheid het gekom met die aankondiging dat die daaglikse toename in infeksie gevalle selfs meer as 10,000 per 24 uur is.

Die SA Demokratiese Onderwyser Unie en die Nasionale professionele Onderwyser Organisasie het ’n beroep gedoen op die minister dat skole dadelik gesluit moet word om ernstige siekte toestande te voorkom.

Tans ondervind die minister hewige druk uit verskeie oorde, wat haar gedwing het om samesprekings te voer waaronder die Raad van Opvoedkundige Ministers ten einde ’n besluit te maak.