Alleenreg op vierkantige sjokolade

Die Hooggeregshof het in Duitsland beslis dat ’n sjokolade maatskappy die alleenreg het om ’n vierkantige blok te bemark, en beëindig daarmee ’n jarelange stryd tussen twee vervaardigers.

“Vierkantig, handig en Goed” is die slagspreuk van Ritter Sport, die welbekende Duitse sjokolade wat vir dekades die slagspreuk gebruik het en aanspraak gemaak het op die reg om alleen die vierkantige blok te adverteer en te bemark.

Die vierkantige blok sjokolade is vir jare bekend, maar ’n opponent het dit klaarblyklik teengestaan, en uiteindelik in die hof beland.

Die regter het in sy uitspraak gesê die maatskappy het slegs ’n reg om ’n vierkantige blok sjokolade te bemark en te adverteer, en dit maak hom nie beter of bevoordeel hom nie meer as enige ander instansie se sjokolade nie.

Die Milka maatskappy het nou finaal die aftog geblaas oor die bemarkings reg wat Ritte verkry het.

Sedert 1990 het Ritte die vierkantige sjokolade blok bemark as hul handelsmerk, en kon met die hof beslissing die seel daarop sit.