Staatsrede belofte word waarheid – dalk!

Die president het in sy staatsrede belowe dat 700,000 hektaar staatsgrond vanjaar uitgedeel gaan word aan die sogenaamde agtergeblewenes van die land.

Die regering het pas aangekondig dat aansoeke nou ingedien kan word vir die massiewe aantal hektare waarvan die ligging nie bekend gemaak word nie.

Die regering vrees dat wanneer die grond se ligging vooraf bekend gemaak sou word, kan mense wat nie aansoek gedoen het nie, die grond wederregtelik beset.

Die aansoekers kan vanaf Julie en daarna hulle aansoeke inhandig by die Departement van Landbou, maar ditis nie bekend wanneer die aansoeke se keuring afgejandel sal wees sodat toekenning gedoen kan word nie.

Dit is vroeer vasgestel dat 93% van swartmense in SA dit sou verkies dat hulle n kontant bedrag ontvang, en nie n stuk grond waarop hulle moet boer nie, veral as hulle geen landbou agtergrond het nie.