SÓ MOET JULLE DAN BID:

Laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.

Wat is God se wil? Die Here Jesus som die wil van God op in hierdie woorde: ons moet God bo alles liefhê en ons naaste soos onsself. Wie hierdie dinge doen, doen die wil van God. Wie liefhet met die hele hart, laat die wil van God geskied.

Laat u wil geskied. Dit beteken nie dat ons bid dat dit wat moet gebeur, moet gebeur nie. Nee, ons bid dat die Here aan ons die krag sal gee om sy wil in ons lewens te soek en te doen.

Ons bid dat dit in ons lewens soos in die hemel sal wees. Satan kan nie meer in die hemel kom nie. Hier word God se wil volkome gehoorsaam. Hier geskied God se wil volkome. Hier gebeur alles tot eer van die Here.

En nou bid ons dat dit ook so in ons lewens sal wees – dat ons volkome gehoorsaam aan die Here sal wees en dat alles in ons lewens tot eer van die Here sal wees. Ons bid: nie ons wil nie, u wil; nie ons eer nie, u eer.