SÓ MOET JULLE DAN BID:

LAAT U KONINKRYK KOM.

God is Skepper van die hemel en die aarde. Dit beteken dat hemel en aarde aan Hom behoort. In ‘n sekere sin is die koninkryk van God, maar dan gebroke

Die werklikheid getuig so baie die teenoorgestelde wanneer ons kyk na dit wat mense dink en praat en doen.

Die rede hiervoor is die sonde, dat die satan mag het, dat hy mense en volkere verlei om die heerskappy van God te verwerp. En omdat dit waar is, is die volmaakte koninkryk van God nog steeds aan die kom en word dit uitgebrei.

Wanneer ons bid laat u koninkryk kom, bid ons vir onsself dat ons onsself sal onderwerp aan God se heerskappy oor ons lewens. Ook vra ons dat Hy ons deur sy Woord en Gees sal regeer.

Ook bid ons dat meer en meer mense die boodskap van verlossing sal hoor en die verlossing uit die mag van die satan sal aanvaar sodat die Here Jesus in hulle harte en lewens sal regeer.

Ook bid ons vir die wederkoms van die Here Jesus. Dan sal alle mag en heerskappy van die satan finaal vernietig word, sodat God alles in almal kan wees (1 Kor. 15: 28).