Skuld in plaas van werkskepping

Minister Mboweni

Die skuldlas van die staat het nou so hoog gestyg dat die rommelstatus nie beskrywend genoeg is nie, want Minister Tito Mboweni begroot vir ’n tekort van sowat 15% op die Bruto binnelandse Produk.

Dit beteken dat ’n algehele tekort van meer as R750 miljard wat ’n astronomiese styging is teenoor die begrote tekort van Februarie wat R370 miljard sou beloop.

Kenners en ekonomiese deskundiges reken die regering sal die blaam vir die toestand op die COVID-19 pandemie lê, en dit kan hopelik vir die volgende 20 jaar die blaam teen apartheid vervang.

Die begroting dui na die mening van deskundiges op die gebied van ekonomiese groei dat die regering nie oor die insig en kennis beskik om die miljarde wat nou aangewend gaan word om sukkelende mense geldelik te ondersteun in plaas daarvan om ’n doelgerigte plan op tafel te sit van hoe duisende werksgeleenthede geskep kan word.

Meningsvormers het aan Die Vryburgers gesê hulle is van oordeel dat Suid-Afrika ie hierdie skuldlas afgeskud gaan kry nie.