Skole – Oop of toe?

Die debat rondom die heropening van skole woed steeds voort.  Die Departement van Basiese Onderwys met Angie Motshekga in beheer strompel van een verklaring na die ander. Druk groepe en vakverbonde maak dat sy vandag díe verklaring uitreik net om die volgende dag die verklaring te herroep.  In ‘n paneel bespreking op TV het die Pediatriese Vereniging van Suid Afrika by monde van dr.Fiona Kritzinger en ander paneel deelnemers aangetoon dat kinders minder vatbaar is vir virusse en dat die voordele ten gunste van die heropening van skole die nadele oortref.  Dit is gesê met die voorwaardes dat sekere maatreëls , veral ten opsigte van onderwysers, in plek moet wees en gehandhaaf moet word.  Hier word oa. van maskers, sanitasie/ontsmetting van klasse gepraat.

Waar lê die probleem?  Nie soseer by skole in Blanke gebiede nie want daar sal personeel en beheerliggame sorg dat maatreëls in plek is om kinders te beskerm.  Ouers sal sorg dat kinders ingelig is en die nodige maskers ens het sou hul skool toe gaan.  Hier lê egter ‘n ander probleem met kinders wat vanuit die woonbuurtes kom en die sg. Model C skole bywoon sonder die nodige kennis en motivering.  In die woonbuurtes se skole lyk die prentjie heel anders.  Onderwysers in die skole is bekend vir hul lakse houding ten opsigte van self-dissipline en dissipline in die skool.  Dit toon die reeks seksuele oortredings by skole in die gebiede.  Verder in landelike skole bestaan daar ‘n tekort aan lopende water en selfs basiese toilet geriewe, dit na bykans 30 jaar onder ANC beheer. Honderde skole in die landelike gebiede en selfs in woonbuurtes is tydens grendel sluiting óf beskadig óf besteel óf selfs vernietig. Nou moet water aangery word, tydelike klasse moet opgerig word en les bes moet personeel sover gekry word om onderwys te gee.

Wat staan ouers te doen?  Elke ouer moet sy kind se omstandighede by die skool ondersoek/ oorweeg en bepaal of sy kind veilig is aldaar. 

Ons kom weer terug by die oproep dat ouers hul kinders uit die staats stelsel moet neem en hulle by Christelike privaat- en CVO-skole moet plaas.  Daar waar hul onderrig ontvang volgens die ouers se doopbelofte wat hul plegtig afgelê het,  deur mense wat dieselfde lewens- en wêreld beskouing het, maar les bes dieselfde religieuse agtergrond het waar hul die God van die Bybel uitdra in hul opvoedings taak.

Dr Sakkie van der Merwe