Persverklaring: Calvinistiese Alliansie

Die Calvinistiese Alliansie is ‘n organisasie wat oor kerkgrense heen hande gevat het met ander kerkgenoodskappe wat die doelstellings van die Calvinisme nl. die Reformasie van 1517 (Maarten Luther e.a.), onderskryf. Die Woord van God word derhalwe beskou as die vertrekpunt van enige kommentaar of kritiek op enige gebeure. Die uitgangspunt van die Alliansie is dus die gehoorsaamheid aan die Woord van God alleen.

Die Calvinistiese Alliansie het die persverklaring van die

Afrikaner Selfbeskikkingsparty bestudeer en wil die volgende opmerking maak:

Op grond van die Heilige Skrif wil die Calvinistiese Alliansie die regering aanspreek oor die onregverdigheid en verdrukking wat nou hier besig is om te gebeur. Teenoor die kritiek op aspekte van die verlede is dit wat nou gebeur meer skreiend en skandalig, veral omdat van die Coronavirus ‘n hefboom vir politieke gewin gemaak word – net sommiges mag gehelp word. Wie nie deel is van die sisteem nie (BBB-EE) mag geen hulp ontvang nie en moet maar hongerly weens die weiering van noodvoedsel.

Die Calvinistiese Alliansie is baie bekommerd oor die uitermate hoë misdaadsyfer. Die regering staan in ‘n verantwoordelikheid voor die Almagtige God wat hulle toegelaat het om te regeer. Voor Hom sal hulle aangekla staan: vir die hoë misdaadsyfer waaraan geen ag gegee word nie; die volksmoord en marteling van medelandgenote op die plase; die diefstal, selfverykking en wanbestuur op alle vlakke van die samelewing; die bedrog en leuens wat die wêreld ingestuur word.

Die Heilige Skrif is duidelik oor die konsep van die skeiding van volkere dat dit onbybels is. So-ook oor die kommunisties/Marxistiese ideologië wat afgeforseer word. Dit staan lynreg teenoor die beginsels wat in die Skrif gehandhaaf word.

Die Calvinistiese Alliansie wens die regering aan te spreek oor sy traak-my-nie-agtige houding oor kerke en Godsdiens en wil hom herinner: hulle is deur die Lewende God daargestel en sal deur Hom verwyder word as hulle nie bekeer nie en op hierdie pad voortgaan.

Langs hierdie weg ondersteun die Calvinistiese Alliansie die ASP se

“Mediaverklaring eise aan die regering” en ook die brief wat deur die leier van die ASP, advokaat Jurg Prinsloo aan C. Ramaphosa gestuur het op Donderdag 18 Junie 2020.