Pandemie bekommernis

Wêreldwyd word tragiese gebeure bekendgemaak van mense wat deur die COVID-19 pandemie geraak is en groot ontwrigting en hartseer gebring het in huisgesinne en gemeenskappe.

In Suid-Afrika is die verspreiding nog in sy opwaartse fase wat nog etlike maande ons mense sal bedreig, en die toename in die verspreiding van die hoogs aansteeklike virus beïnvloed nie net menselewens nie, maar ook instellings soos kerke en skole gaan gebuk onder die bedreiging.

Dit is veral ons volk se kerke en CVO-skole wat swaar getref word, en die einde is nog nie in sig nie, maar die vaste geloofsvertroue van ons volksgenote word ’n koor van stille daadkrag soos in die Woord vervat is dat geloof sonder die werke, nutteloos is.

Teen hierdie agtergrond kan die redaksie van Die Vryburger nie anders as om saam met die bestuur van Die Vryburger Kinderfonds ’n beroep te doen op ons lesers om die hand in die beursie te druk sodat ons kan help waar daar moontlik nood is by CVO-skole.

Dit is volkseie privaatskole, dit is dus ons volk se verantwoordelikheid om ons skole staande te hou wat moontlik bedreig word vanweë die pandemie wat so onverwags op ons afgekom het.

Die Kinderfonds het vroeg vanjaar ’n aantal skole finansieel bygestaan, en daarmee ’n beskeie bydrae gemaak om te verseker dat die opvoedingstaak kan voortgaan, min wetende dat die pandemie meer eise aan daardie skole sou stel, en daarom moet ons probeer om bystand te verleen terwille van die kinders wat môre se leiers moet word.

Ons glo, hoop en vertrou dat ’n teenmiddel spoedig gevind sal word teen die verderflike virus en dat ons kinders betyds daarmee behandel sal word voor ’n tweede pandemie die land tref.