Magsug kom na vore in ANC

Minister Angie Motshekga

Die magsug wat in die ANC regering gevestig is, het weer skerp na vore gekom met die heropening van skole in die Wes-Kaap wat nou verbied word om daarmee voort te gaan.

Wes-Kaap se skole is gereed gemaak en voldoen aan die gestelde vereistes, maar die ANC regime het hulle verbied om skole te heropen, bloot omdat ander provinsies nie daartoe in staat was om ook ingevolge die staatskoerant se aanduidings, gereed is nie.

Die kragtige optrede van die Wes-Kaap om seker te maak hulle skole is gereed om te begin op 1 Junie, soos vervat is in die staatskoerant, is egter omvêrgegooi deur magsug van kabinetslede in die ANC.

Minister Angie Motshekga se patetiese optrede aangaande die heropening van skole het honderde mense laat reageer op die sosiale netwerk en sommige het geëis dat sy uit haar pos onthef word.

Motshekga het nie net die aankondiging oor heropening van skole verskeie kere uitgestel nie, maar ook ’n totale verwarring veroorsaak deur op die dag wat skole moes heropen, laat in die oggend ’n inligtings sessie gehou, terwyl skole in die Wes-Kaap reeds aan die gang gekom het volgens die staatskoerant se aankondiging.

Opvoedkundiges het in reaksie op die minister se uitermatige swak hantering van die skole se heropening, gesê dit sal beter wees as die minister vervang word met iemand wat bekwaam is.