Lewensbrood

En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter Sippóra gegee.

En toe sy ’n seun baar, het hy hom Gersom genoem. Want hy het gesê: Ek het ’n vreemdeling in ’n vreemde land geword.

En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe. En die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny. En hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God.

Exodus 2 v 21 tot 23