Ekonomiese perspektief om van kennis te neem

President Ramaphosa volhard om by geleentheid baie spesifieke ekonomiese beleids-uitsprake te maak.

Alles word omsigtig agter die skerms gemanipuleer deur Ramaphosa die poppemeester:

Tans is die EFF en Zuma-kampe se rol om kontroversiële uitsprake te maak – dit skep vrees.

Ramaphosa se rol is om die “redelike” standpunt te stel …

Dit het mees onlangs plaasgevind met opmerkings dat die ekonomie sogenaamd “kolonialisties en rassisties” sou wees.

En inderdaad het baie kommentators daarop gewys dat rassisme is die hoeksteen van die ANC-ekonomie – trouens van elke beleidsrigting in SA.

Die Vryburger wil lesers maan om egter die volledige perspektief te behou, spesifiek wat die volgende aspekte van Ramphosa se uitsprake betref:

HISTORIESE AGTERGROND

Die Vryheids-manifes van Slovo-Mandela is in wese Stalinisties en reflekteer die kollektiviserings-denke van Sowjet-Stalinisme, en die gedwonge massa-transformasie van Maoïsme.

Terwyl die naam oor tyd verander het (Mandela se HOP, die NDP en sogenaamde RET) het alles ten doel die kommunistiese kollektivisme, met ‘n uitdruklike Afrikanisering van die ekonomie en uiteindelike sentralisering van lewensmiddele.

IDEOLOGIESE RAAMWERK

Die kommunisme het sedert sy moderne her-ontwaking (tydens die industriële rewolusie) gemene grond met die vakbondwese.  Beide het hul bakermat die sogenaamde “klasse-stryd” tussen werkers en werkgewers.

Mutasie onder die vernietigende invloed van die humanisme het gedurende die twintigste eeu geboorte geskenk aan ʼn parasietiese struktuur (meer skrikwekkend as wetenskap-fiksie) waardeur wêreldmagte deur vakbond-fronte elke aspek van die nasionale lewe oorneem – binne en buite die regerings-sfeer.

Die massa word mislei deur “vakbond-beskerming” en buitensporig hoë lone as vergoeding, sonder werklike welvaart.

Die vakbond-base word ryk, en die massa-steun plaas kommunistiese regerings aan bewind – en alles onder die dekmantel van “demokrasie”.  Die welsyn-staat koop dan stemme en stilswye …

Vandag word die land (en wêreld) beheers deur troika’s van REGERINGS-VAKBONDE-BESIGHEDE; ter wille van geld het gevestigde ondernemings (sg “groot besigheid”) en vakbonde ‘n duiwels-verbond (van sien-niks, hoor-niks, sê-niks) met mekaar gesluit.

TOEPASSING IN SA

Rampahosa was die sogenaamde “konings-maker” in die jare tagtig en negentig.

Uit sy vakbond-agtergrond kon hy die ANC-SAKP hul steunbasis op ʼn skinkbord bied.

Met klassieke kommunisties-rewolusionêre strategie het hy stil gewerk in die agtergrond vir twee dekades, en in 2018 word hy “terug verwelkom as redder” na die Zuma-vergrype.

Ramaphosa se opmerkings moet teen hierdie agtergrond verstaan word.

“The state I inherited is a weakened state,” Ramaphosa said,

We need] an economy that responds to poverty.

Dit ontken die werklikheid dat armoede kunsmatig geskep word deur die ANC, juis as hefboom om die massa te manipuleer.  Die kultuur van Afrika vernietig – oor die dekades sedert die jare 50 is groot dele van SA reeds minstens 3-4 maal herbou!

“economic patriotism”
“care economy”

Die eerste is naakte Stalinisme-Maoïsme – gaan lees gerus die slagspreuke van die vyfjaarplanne en die Sjina se “groot spronge vooruit”.

(Maar gaan lees óók die geskiedenis van Mao se “kulturele rewolusie” en die Khmer Rouge se landou-utopia.)

Die tweede is ‘n eufemisme vir die (onwerkbare) welsyn-staat.

“We need a reset of the economy for inclusive growth.”

Vir ekonomiese groei is twee eksterne faktore ononderhandelbaar:

            Produktiewe en vaardige werksmag

            Stabiele regulerende omgewing, sonder oormatige regulering

Beide is onversoenbaar met die gesentraliseerde eiebelang van kommunistiese magsug, en vakbond-middelmatigheid!

En Covid-19 het finaal tuisgebring by baie, wat klaarblyklik hoor maar nie luister nie:

“Inklusief” beteken in SA “swart voordeel” – daarom die verwysings na “kolonialisme”

“Kolonialisme” word opsetlik as nuwe gonswoord aangewend – omdat beide blank en swart onder Engelse kolonialisme gely het, klink dit meer “inklusief” as wat Ramaphosa en die ANC bedoel …

Dit is nou tyd vir ons volk om met erns ‘n volkseie-fokus te ontwikkel met ‘n wyer fokus.  Dit is die énigste teenvoeter vir kommunistiese kollektivisme.