Bedenklike leierskap

Die bewys van sterk leierskap word bevestig in die uur van krisis wanneer ’n leier met pynlike korrektheid ’n situasie opsom en sy besluit se formuleer dat dit die krisisuur verkort.

In Suid-Afrika is so ’n sterk leierskorps nou bitter noodsaaklik, maar die teendeel word telkens getoon as leiers besluit neem terwyl die breë bevolking weet dit is die verkeerde koers.

Die sigaret-fiasko het getoon dat swak leierskap oorheers is deur magsug van ’n minister wat streef om Eerste Burger te word en die president se aankondiging summier te wysig om haar klaarblyklike smokkel-inkomste te verhoog.

Die leiers toon ’n duidelike gebrek aan weldeurdagte besluitneming, en verlaat hulle op die bedenklike menings van persone met ’n vooropgestelde agenda, terwyl ’n bevolking staan en toekyk hoe magsmisbruik van sogenaamde veiligheidsbeamptes toegelaat word.

Die tekort aan sterk leierskap kom waarskynlik meer prominent na vore as die onvermoë om die land se ekonomiese potensiaal te ontgin ten einde die bankrotskap af te weer van ’n rommelstatus wat Suid-Afrika tot oneer strek.

In die afgelope 25 jaar moes die bouers van hierdie land sien hoe die brekers dit stuk-vir-stuk aftakel tot waar dit vandag letterlik aan flarde lê.

Die kwarteeu van ANC regering het die kenmerk gedra van vernietiging en aftakeling, wat strek van die kleinste hospitaal tot by die grootste staatsinstellings wat van die land ’n roemryke Afrika staat gemaak het.