Zuma verloor weer in hof

ANC Minister Derek Hanekom het regstappe teen ANC Jacob Zuma ingestel nadat die voormalige president hom uitgekryt het as ’n “bekende vyand en agent”.

Zuma het die aantyging op die sosiale netwerk uitgeblaker in Julie 2019, waarna Hanekom sy partygenoot hof toe gesleep het.

Die oud-president het ’n aansoek om appèl ingedien teen die uitspraak wat in die Hooggeregshof gelewer is en waarvolgens hy die voormalige Minister van Toerisme se eis moes nakom.

Zuma se jongste aansoek om appèl is in die Hooggeregshof van die hand gewys en sal hy regter Pillay se uitspraak moet gehoorsaam.

Die regter het in sy uitspraak gesê appel kan nie toegestaan word nie aangesien daar geen redelike kans bestaan dat so ’n appèlsaak kan slaag nie.

Dit is waarskynlik nie bekend wat die totale koste is wat Zuma reeds aangegaan het en telkens in die hof verloor het in enige saak wat hy aangegaan het nie, maar kenners reken dit is sy manier om homself weg te hou van die tralies waaragter hy kan beland.