Waar is deskundiges se advies?

Enige verantwoordelike regering sou teen hierdie tyd die groot maatskappye se finansiële deskundiges saam met ’n span wetenskaplikes betrek het om die pad vorentoe uit te spel.

Dit is die mening van ’n konsultant van Pretoria wat ’n bewese rekord opgebou het van krisis hantering en die bestuur daarvan.

Hy sê die regering kan homself op die wyse van die beste advies bekom, en kan selfs die opvoedkundiges by bring om te bepaal watter fases toegepas moet word, en of dit nie dalk geheel en al afgeskaf moet word sodat die ekonomie op dreef kan kom nie.

Hy wys ook daarop dat die Minister van Finansies en die kanbinet te onkundig is om die land se ekonomie op dreef te kry, en behoort veel meer te doen as om hulle blind te staar teen die ideologiese Swart Ekonomiese Bevoordeling wat ’n “put sonder bodem” is.

Die Akademie vir Wetenskap in SA is gelaai met ANC gedienstiges terwyl die werklike wetenskaplikes nie betrek word nie, en die deskundiges op die gebied van ekonomiese groei geheel en al geïgnoreer word, is gesê.