Virus dubbel standaarde

Sprake is dat sekere skole binnekort gaan open.  Een van die voorwaardes is dat daar nie meer as twee leerlinge per skoolbank mag wees nie dws selfs die 1 meter afstand reël word hier verbreek. MAAR kerk- of godsdienstige byeenkomste sal glo heel laaste goedgekeur word ,selfs so laat as op Vlak 1 of later.  Die morele vlak waarop die ANC/SAKP/ Cosatu regering opereer kom duidelik na vore. Opvoeding, of te wel onderrig, is belangriker as aanbidding.  Opening van myne en besighede, om sodoende geld te genereer, word voorop gestel. Mense wat nog enigsins getwyfel het rondom Ramaphosa en sy kaders se beweegredes moet seer sekerlik nou sien waar diegene se sentiment lê.

Alle sedelike en morele skanse moet afgebreek word, daarom dat kerke verbied word om die Evangelie te verkondig. Die laaste skanse van die Afrikaner nl. sy geloof moet vernietig word. Ons leef in donker tye met magte wat hom selfs waag teen die Almagtige God.

Dr Sakkie van der Merwe