Verswyg die onreg

Terwyl elkeen in Suid-Afrika geregtig is op ’n krieseltjie te ontvang van die R500 miljard wat die ANC regering iewers te leen gekry het om aan die geteisterde mense te gee, is dit die Afrikaners wat weer moet toesien hoe alles aan die swartmense uitgedeel word terwyl blankes ewe geregtig is op bystand.

Die diskriminasie wat deur sommige mense ook as ’n nuwe soort apartheid bestempel word, het egter van meet af begin oe boere moes toekyk hoe droogtehulp gegee is aan mense wat bestaansboere is terwyl die voedselsekerheid gehandhaaf word deur kommersiële boere wat swaar gely het onder die natuurwette.

Die vestiging van die Swart Ekonomiese Bevoordeling )SEB) het nie net diskriminerend te werk gegaan om blanke sakelui die reg op finansiële hulp tydens die pandemie nie, maar het reeds sy verderflike invloed gehad om alle staats- en semi-staat instellings se kontrakte aan die SEB instellings toe te ken.

Dit is die wettiging van ’n onwettige praktyk, en die een na die ander regerings minister, insluitende sy presidente, het hulle tot hede skuldig gemaak aan die rassistiese, diskriminerende misbruik van verwronge magsug.

Die uiteinde hiervan was oor die afgelope meer as twee dekades toegepas met ’n ongekende vlaag van korrupsie wat die land tot rommelstatus gebring het.

Oor al die jare het die ANC geswyg oor sy sart bevoordeling wat in geen beskawing as toelaatbaar beskou sl word nie, maar dit is nie die beskawing wat in Afrika bestaan nie, maar wel die kultuur van magsug wat heers.

Dit alles het die ANC egter niks gebaat nie, want in die 25 jaar van swart bewind, het Afrikaners gewys dat hulle te midde van al die onrg teen hulle, uitgestyg het as mese wat nie bakhand gaan staan het, nie ’n bedel gesig opgesit het, nie op die gawes van die regering of op internasionale gebied gewag nie, maar met eerlike harde werk en kundigheid sy weg gebaan.

Nou kan Ramaphosa en sy kabinet natuurlik meer onwettige dinge wettig om ons volk te breek, maar met ons geloof in die Drie-enige God van Bloedrivier, sal ons staande bly, en sal ons gedy soos Hy dit bedoel.