Skole en 2020

Weereens was Die Vryburger reg met sy voorspelling.  In ‘n artikel rondom die 2020 skooljaar is gemeld dat die Departement van Onderwys tien teen een die kurrikulum gaan verkort om sodoende  verlore skooldae in te haal. So het Cyril Ramaphosa in sy “adres” aan die nasie aangekondig dat skool kurrikulums verkort gaan word sodat leerders die 2020 skooljaar kan voltooi. 

2020 se matrikulante sal dus bekend staan as díe leerders wat nie die volledige leerplanne voltooi het nie en dus ook nie werklik geevalueer kon word volgens die normale maatstawwe nie. Hoe univer- siteite die leerders gaan hanteer wat aansoek doen vir toelating kan maar net geraai word.

Jan Waarsê