Sakelui kom in nuwe bedeling

Dit is veral die kleiner sakeondernemings wat die swaarste getref is deur die pandemie van COVID-19, en lei ’n nuwe tydvak in wat sal toon watter sakemanne die mees doeltreffende bestuurders is.

Dit is die mening van ’n gesoute sakeman van Pretoria na aanleiding van die finansiële dilemma waarin kleiner ondernemings hulle tans bevind.

Dit is byna vanselfsprekend dat die werkerskorps by sulke ondernemings verminder gaan word, of reeds verminder is. Die vermindering kan egter nie die hele krisis afweer nie, en diegene wat hulle poste behou, sal bereid moet wees om harder te werk, maar ook minder geld te kry as waaraan hulle tot nou toe gewoond was.

’n “bloedbad” van werkloosheid word verwag, alhoewel daar tog enkele instansies is waar die eienaars dadelik gesê het hulle behou al hulle personeel, asook hulle huidige salarisse.

Een so ’n sakeman het aan Die Vryburger gesê sy mense het oor jare getrou by hom gestaan en goeie diens gelewer aan die koperspubliek, en daarom is hy bereid om ’n berekende risiko te trotseer deur hulle te behou sonder enige veranderings.