Heropening: Kaapstad Universiteit se plan

Die Universiteit van Kaapstad het ’n vier-fase benadering bekend gemaak oor hoe die universiteit te werk sal gaan om sy studente weer te betrek met heropening.

Prioriteit word verskaf aan mediese studente in hulle finale jaar, en hulle sal toegelaat word voor enige ander toelatings gedoen word.

Studente wat universiteit toerusting benodig om hulle kursus voort te sit, sal daarna terugkeer vir klasse.

Die toelating van al die ander studente sal eers goedgekeur word as die eerste fases behoorlik ingestel is en goed funksioneer.

Die Fase 1 is bedoel vir die mediese studente aangesien die maatreëls reeds in plek is.

Fase 2 is die studente wat universiteit toerusting moet gebruik om hulle studie voort te sit.

Fase 3 se studente is diegene wie se kursus vereis dat hulle op die kampus moet wees. Laboratoriums en ander toerusting.

Fase 4 is die tydperk wanneer al die ander studente terugkeer na die universiteit om die normale gang te hervat.