Geestelike opstand dreig

Die godlose kommunisties gedrewe regering se drakoniese grendelsluitings maatreëls is oral besig om mense warm onder die kraag te maak.  Besighede en korporatiewe maatskappye dreig die regering met hofsake rondom sekere voorskrifte en beperkings.

Dit het nou egter tyd geword dat geloofsgroepe tot aksie moet oorgaan. Donderdag 21 Mei 2020 is iets van die verlede en Christene regoor die land is die reg ontneem om Hemelvaartsdag as gemeentes in hul kerke te gedenk.

Filmvervaardigers in die Kaap het toestemming verkry om weer opnames te maak en volgens foto’s is die akteurs en filmspanne almal besig met die opnames sonder enige maskers sigbaar.  Skole gaan glo heropen op 1 Junie 2020 – met sterk teestand vanuit ouer- en onderwyser geledere.

Dit noop nou Afrikaner kerke om te kyk na moontlike regstappe en/of hofaansoeke teen die verbod op godsienstige byeenkomste. Daar is reeds aanvoor werk gedoen en ‘n besluit in die verband sal geneem word sodra die volgende afkondiging rondom vlak 3 gemaak is.

Godsdienstige ongehoorsaamheid is iets vreemd vir die Afrikaner aangesien die Skrif en spesifiek Romeine 13 die Christen maan om die owerheid van die dag te gehoorsaam.  Op hierdie stadium is die gevoel dat ons as Christen volk, soos ‘n Daniël van ouds, ons reg tot aanbidding moet opeis by ‘n ateistiese regering. Dit sal dalk dan ook die skape van die bokke skei rondom kerk genootskappe wat in diens van die regering staan eerder as in diens van God.

Dr Sakkie van der Merwe