Fase 4 het beperkings en toegewings

Alhoewel daar besliste voorskrifte bestaan vir elke onderneming wat onder Fase 4 mag sake doen, is daar vir menige ondernemings aansienlike verligting.

Klein bakkerye en ander klein instansies in die bedryf mag nog nie hulle deure heropen nie, en dit is verbode om sulke persele as slaapplekke te gebruik soos wat in sekere swart woongebiede die geval is.

Winkels met ’n lisensie om handel te dryf of oor ’n geldige permit beskik, mag wel onder sekere voorwaardes sy deure heropen.

Ondernemings wat sekere ysterware verkoop mag ook heropen as hulle die nodige permit en lisensie het, maar mag nie as slaapplek gebruik word nie.

Restaurante mag nie alkohol of gaargemaakte kos verkoop nie, behalwe as dit gereed gemaak is om by huise afgelewer te word volgens bestelling wat aanlyn of telefonies gedoen is.

Klein maatskappye in die motorbedryf mag met sake begin, soos herstelwerk deur motorwerktuigkundiges en kleinskaal duikkloppers.

Elektrisiëns, slotmakers, glaswerke, dak herstellers en nood hersteldienste is ook gemagtig om te werk.

Motor hersteldienste mag begin nadat hulle die nodige permitte ontvang het, maar mag nie motors verkoop in die tyd nie, en klerasie winkels mag sekere soorte klerasie verkoop maar omruil daarvan is verbode.