“Civic-19” – geheimhouding

Die daarstelling van ‘n Nasionale Koronavirus Bevelsraad is besig om al hoe meer vrae na vore te bring.

Die Raad is deur Ramaphosa in die lewe geroep om die Covid-19 virus te moniteer. Volgens die regering sal die Raad vergader en besluite neem rondom die stappe wat geneem moet word om die virus te beheer. Die lede van Raad bestaan uit 20 van die 33 ministers asook sekere departementshoofde onder die leiding van Ramaphosa en die Minister van Koöperatiewe Regering Nkosasana- Zuma. Dit was dan ook Nkosazan-Zuma wat die Nasionale Ramp toestand afgekondig het. Met die toestand in plek is alle beweging van burgers ingeperk en sekere maatreëls in plek gestel wat verkope reguleer oa. die van drank en sigarette.

Die regsgeldigheid van die Raad is intussen deur drie advokate bevraagteken in ‘n brief aan Ramaphosa. Sy antwoord op die navraag is egter verwerp deur die drie advokate wat hom daarop wys dat die vrae vermy word. Hy word herinner daaraan dat verantwoordbaar moet wees en sy konstitusionele verpligtinge moet nakom om ”deursigtige regering” daar te stel met die daaropvolgende uitvloeisel van toegang tot inligting. Die woordvoerder van die kabinet het intussen verklaar dat notules van die NCB geheim is . 

Die vraag wat na vore kom uit die advokate se brief is of die regering besig is om gesag te sentraliseer rondom ʼn geselekteerde groep ministers wat nie deur die kabinet aangestel is nie.

Daar word gemeld dat die grendel sluitnig maatreëls besig is om die demokratiese stelsel van die land te ondermyn en dat die ekonomie tans in chaos is weens die feit dat gesonde mense verbied word om werk te verrig. Tyd sal weereens leer.

Sakkie van der Merwe