Afrikaner? Werklik?

Die Covic-19 virus het weereens die liggelowigheid van sekere afrikaners (klein letter) na vore gebring.  Kort voor die virus aanslag was die land reeds op die rand van bankrotskap.  Staatsentitiete soos SAA, Telkom, Evkom en so meer moes telkens miljoene staatsgeld ontvang om te oorleef.  Bandelose bedrog en diefstal het bykans alle staatsdepartemente se kredietwaardigheid aangetas soveel so dat die drie graderings maatskappye die land tot skroot status afgradeer het. Die euforie rondom Ramaphosa het soos mis voor die son verdwyn.  Sy onvermoë om besluite te neem en selfs op te tree teen “misdadigers” in sy regering was kenmerkend van ‘n swak leier wat met interne struwelinge sit en te bang is om besluite te neem.

So kom die virus op die toneel. Ramaphosa met sy ministers is soos ‘n klomp standerd 4 kinders wat huiswerk afskryf of in toetse afkyk. Sodra ‘n buitelandse moontheid ‘n besluit neem wat blyk doeltreffend te wees word dit alhier in werking gestel.  Dit maak hom nou skielik die ruiter op die witperd en selfs ‘n tweede Mandela.

Hy gebruik die toestand om miljoene te kanaliseer na sg. haweloses en werkloses. Krediet maatreëls word ingestel wat gebaseer word op SEB of BGSEB(Breë Gebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtiging).

Sou die vererings siening onder die breë bevolking wees kan ‘n mens dit verstaan want skielik kry almal kos en toelaes.

Maar praat jy nou met sommige afrikaners dan is hul vol lof vir die president van die ruwe Suid Afrika. Skielik is hy nou ‘n “goeie” regeerder.  Waar kom die misplaaste siening van “ons” mense vandaan?  Is hul so gebreinspoel dat hul nie besef dat die land deur ‘n godlose regering regeer word nie?  Besef hul nie watter invloed die Suid Afrikaanse Kommunistiese party het in besluite van die regering nie?

Is dit nog ons mense?  Voor 1994 en daarna het ek my gedistansieer van die klomp kruipers, Joiners en veraaiers.  So wil ek my distansieer van diegene wat glo dat ons in La-La land leef. Dit is hoekom daar slegs ‘n klein groepie mense is wat nog streef na selfbestuur en ‘n onafhanklike stukkie grond vir hul en hul kinders.

Qua Vadis afrikaner?