Versoeke vir hulp aan arm mense

’n Aantal burgerlike organisasies, veral uit die geledere van die swart gemeenskappe, het ’n beroep op die regering gedoen om die hulp aan arm mense te bespoedig.

Uitbetalings tydens die inperkings tydperk moet glo vervroeg word aangesien die arm mense en hulle baie kinders nou sonder kos sit.

Die bewering word gemaak dat die pandemie die arm mense nog verder verarm, en daarom moet bykomende hulp aan die mense gegee word.

Een van die mees onlangse instansies wat aansluiting gevind het by die versoek aan die regering, is die Kinder Instituut wat vra dat die hulp vir kinder versorging verhoog moet word aangesien die huidige toelae onvoldoende is.

Ingeligte bronne reken egter dat dit ’n wenresep is om die aanwas van sogenaamde arm mense se kinders, te versnel en dat die versoek om die kinder toelaes na R500 per kind te verhoog, ook sal bydrae dat meer geboortes verwag kan word en sal ook die werkloosheid bevorder.