VAN RIEBEECK GELOFTE

 6 April 1654  –   Kaap de Goede Hoop

“Dit is vandag twee jaar gelede dat ons deur die heilige leiding van God met die skepe, Drommedaris, Reyger en Goede Hoop, veilig op hierdie plek aangekom het, om hierdie fort en die Kolonie op bevel van hulle wat oor ons regeer, te bou en te vestig.

Ons het opgemerk dat God die Here tot vandag toe met baie seëninge al die dinge wat ons wou doen, laat slaag het. Toe het ons besluit, en ook die eerste keer daarmee begin om hierdie dag, die sesde April, tot God’s eer met danksegging te vier en dit vir altyd as ‘n Blywende Dankdag en dag van gebed in te stel, sodat die weldade van die Here aan ons bewys, nooit deur ons nakomelinge vergeet mag word nie maar altyd tot God’s eer in herinnering gehou mag word.”