TLU SA: Afgradering wek kommer

TLU SA is bekommerd oor die impak van Moody’s Investors Service se afgradering van Suid-Afrika na rommelstatus, gegewe die wêreldwye bedreiging wat die COVID-19 virus inhou. 
Die fokus van die regering en Suid-Afrika as geheel, moet uiteraard nou wees om die virus se verspreiding en die bedreiging van menselewens te bekamp. Die werklikheid is dat daar kapasiteit moet wees ten opsigte van kundigheid, infrastruktuur en die nodige finansiële onderbou om die nodige middele daar te stel.  
“Die ekonomie was reeds voor die uitbreking van die virus onder baie druk met feitlik geen groeikoers nie,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Daar kan baie argumente gevoer word hieroor, maar iewers sal ons moet begin eerlik raak oor die werklike redes vir die ekonomiese penarie waarin Suid-Afrika is. Die kort en die lank is dat die ekonomie lank reeds nie meer die ANC se beleidsomgewing akkommodeer nie en ons betaal nou die prys daarvoor. Die virus het dinge net kom vererger.” 
Die regering, indien die inwoners van die land se beste heil enigsins voorop gestel word, sal moet besef dat hulle in die  toekoms nie meer ‘n keuse het anders as om die regte ekonomiese beginsels te volg, ten einde ekonomiese groei te kan bewerkstellig nie. Die prys van die ANC-beleid het inderwaarheid te duur geword vir elke Suid-Afrikaner en ons toekoms. In ‘n tyd van krisis dwing dit elkeen om ernstig te besin oor waar ons fokus lê. 
Suid-Afrika se uitdaging is tans om die virus te beveg en dit verg groot verantwoordelikheid van elke rolspeler, maar daarna moet ons ‘n ekonomie laat lewe ten einde stabiliteit te bewerkstellig.    
“Ons vra vandag opnuut of die ANC steeds gaan voortstu op die pad van ekonomiese vernietiging wat tot nou die uitgangspunt was,” sê mnr. Meintjes. “Wêreldwyd is bewys dat die benadering om sosialisme en uiteindelik kommunisme te vestig, ‘n mislukking met gepaardgaande armoede vir die inwoners was. Die enigste persone wat daaruit bevoordeel word is die kaders wat naby die vuur staan.  
“Suid-Afrika het uiters dringend ‘n beleid nodig wat vertroue inboesem om die broodnodige beleggings wat die ekonomie kan stimuleer, te waarborg. Dit moet gebaseer wees op die beginsels van privaat besitreg en die vryemark,” sê hy.
Dit is nou uiters belangrik om vir die toekoms te bou, met die wete dat dit krities noodsaaklik is om die ekonomie so vinnig as moontlik tot ‘n vlak van groei te neem te midde die COVID-19 pandemie. 
Die ANC het nou die geleentheid om die land se inwoners se toekoms te kies of steeds voort te gaan om hulle party se toekoms te probeer verseker.