Skooljaar 2020

Die Covic-19 virus het en gaan ‘n ernstige impak hê op die 2020 skooljaar.  Skole sou reeds 31 Maart 2020 heropen na die paasvakansie.  Dus aan die einde van April 2020 is daar reeds 20 skooldae wat verlore gegaan het.  Die regering beoog om skole stelselmatig te heropen, dit sal glo geskied vanaf 18 Mei deur twee grade op ‘n slag te open, dws gr 12 en gr 7 eerstens en dan graad 11 en graad 6 ensovoorts oor ‘n periode.  Kort ná die aankondiging gedoen is, is daar weer terug geskarrel deur aan te toon dat alles nie in plek is om reeds op 18 Mei 2020 leerders terug te neem nie.  Dus gaan daar weer ten minste 10 skooldae verlore gaan voordat “alles in plek is”.  Dus is daar reeds 15 % van die 200 skooldae verlore.

Verkorte vakansies gaan seker help op dae in te haal maar dat die jaar 2020 akademies gesproke in chaos gaan wees is ‘n feit.  Sekere skole (sien ou model C-skole) se onderwys personeel sal vrywillig leerders help om verlore werk in te haal – dit met die hulp van die ouers.  “Ander” onderwysers sal eenvoudig geen poging aanwend om dit te doen nie.

Kom 2020 se eksamens en veral die graad 12 eksamens, of te wel matriek eksamens, sal ‘n groot persentasie “leerders” nie die leerplanne voltooi het nie.  Wat die Departement van Onderwys dan kan doen is om ‘n “verskraalde “ eksamen te laat aflê wat beteken dat leerders nie getoets sal word oor die volledige leerplanne nie.

Andersyds sal aanpassings, soos in die verlede,  geskied om punte opwaarts aan te pas sodat die slaagsyfer kunsmatig goed lyk.  So kom leerders uiteindelik op universiteit en/of by ‘n werkgewer aan met ‘n sertifikaat wat niks beteken nie.

Sydelings kan genoem word dat privaat Christelike- en CVO-skole reeds drie weke gelede begin het  met aanlyn werksopdragte en/of huiswerk opdragte sodat verlore tyd opgevang kan word.  Dit bring ons terug by die verval van alle stelsels en in hierdie geval die onderwys stelsel in die land.  Die ANC gedrewe regering het nie die vermoë om die normale gang van sake te hanteer nie hoeveel te meer in ‘n krisis tyd.

Tyd sal leer of leerders hierdie jaar werklik geleer het en of slegs basiese onderrig plaasgevind het.

Ons volk se toekoms, ons kinders, is op die spel.

Dr Sakkie van der Merwe