Nog voedselvoorsiening in Wes-Kaap

Die Wes-Kaap het ʼn R53 miljoen voedsel voorsienings program aangekondig waardeur 50,000 voedsel pakkies aan families verskaf gaan word .

Dit sal volgens Alan Winde, premier van die Wes-Kaap  ʼn familie van vier genoeg kos voorsien vir ‘n maand.  Voedsel skemas by skole word weer ingestel waar 1,000 skole se leerders van kos voorsien gaan word.

Die getal leerders word beraam op 80,000. Daar word bereken dat die staat op nasionale vlak  483,000 leerders van kos voorsien.  Dus, ten spyte van al die toelaes wat maandeliks aan werkloses verskaf word, word daar nog miljoene Rande spandeer om voedsel te voorsien.

Meningsvormers het laat blyk dat so ‘n aanhoudende ondersteuning van die burgery dit nie net ʼn welsynstaat maak nie, maar ook besig is met n sosialistiese rigting wat nader beweeg aan kommunisme.