Klein sake oorlewing – aflewering – algemeen

Die huidige kwarentyn is besig om veral klein ondernemings se voortbestaan te bedreig; groter organisasies het toegang tot uitgebreide steun-netwerke, of kan bloot op hul reikwydte steun om die huidige (en komende) ekonomiese ontwrigting te oorleef.

Soos in aflewering 1 vermeld, is die vertrekpunt deeglike ontleding van die situasie.

Verder sal planne aanpasbaar moet bly – die een vaste feit is voortaan die omvang van onsekerheid, primer weens owerheid-besluiteloosheid en internasionale disinformasie.

Die volgende amptelike hulp-maatreëls is beskikbaar.

(weens die baie spesifieke voorwaardes, en unieke omstandhede van elke onderneming, gee ons slegs die web-addresse of ander kontak inligting:

Business Partners Sukuma fonds

Rupert/Remgro fonds

SAFT fonds (SA Future trust)

Oppenheimer-fonds

 Aansoeke geskied deur die onderneming se bankier

DSBD – SEFA: skuld verpligting

DSBD – SEFA: groei / volhoubaarheid

Verskeie hulpfondse vanaf die IDC

https://www.idc.co.za

Hierdie hulp-fondse stel primêr lenings beskikbaar, en slegs aan geregistreerde ondernemings. (maatskappye of beslote korporasies)

Hierdie moet dus te alle tye baie omsigtig oorweeg word.

Hierdie is algemene riglyne, nie spesifieke advies nie.

Raadpleeg u kundige diensverskaffer of bekom kundige advies.

Rig navrae aan [email protected] of [email protected] vir advies, hulp of verwysing na diensverskaffer/s naby u.