ALLES GENADE ALLEEN

Alles, alles is genade – onverdiende guns alleen.

Ons hoor in die Romeine-brief – maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde – en diensbaar geword het aan God – het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik tot die ewige lewe.

Want die loon van die sonde is die dood – maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here (6: 22 – 23).

En in die Efesiër-brief – want uit genade is julle gered – deur die geloof – en dit nie uit julleself nie – dit is ‘n gawe van God – nie uit die werke nie (2: 8 – 9).

Nie uit die werke nie – onverdiend – alles, alles is genade – genade alleen.