Werkgewers gemaan om Wette te gehoorsaam

Die Departement van Arbeid het ’n ernstige beroep op werkgewers gedoen om die voorskrifte van die Gesondheid en Veiligheid Wet van 1993 na te kom in die krisis tyd met die koronavirus.

Die Wet bepaal dat dit vereis word om werknemers te voorsien van toerusting, sovêr die redelik van aard is, in gevalle waar die werksomstandighede groot risiko’s inhou.

Kenners wys daarop dat dit net verstandig sal wees om maskers en ontsmettingsmiddels beskikbaar te stel, en toilet toerusting dienooreenkomstig aan te pas.

Handdoeke behoort vervang te word met weggooibare papier handdoeke, en genoeg seep en reinigingsmiddels in opwas plekke is noodsaaklik.

Werkgewers behoort ook insette van werkers aan te hoor vir die moontlike opdatering van toerusting ten einde te verseker dat die virus verspreiding maksimaal toegepas word.

Inligting moet deurlopend aan personeel en werkers oorgedra word en die werkgewer mag ook vereistes stel wat deur personeel nagekom moet word, soos om vroegtydig bekend te maak as infeksie opgedoen is. ’n Geregistreerde mediese dokter se sertifikaat moet verskaf word nadat die werker gesond verklaar is en mag terugkeer na su werk.