Verpleegsters dreig met staking

Die klaarblyklike swak kommunikasie en geen opleiding aan verpleegsters het die Demokratiese Verpleegsters Organisasie van SA (Demosa) laat besluit om die regering ernstig te waarsku.

Demosa dreig dat sy lede sal oorgaan tot ’n algemene staking en sal die regering deur die regte kanale van Konsiliasie, Mediasie en Arbitrasie dwing indien hulle sou faal om ooreen te kom vir beter vergoeding teen 1 April in die lig van die koronavirus pandemie.

Die Organisasie sê ’n ooreenkoms moet nagekom word, en ’n uitgebreide staking deur sy lede is nie vergesog nie.

Volgens die woordvoerder behoort die salarisse met ingang 1 April te verhoog met die verbruikersprys indeks soos wat voorheen ooreengekom is, en dit kan minister Mboweni se kaarte deurmekaarkrap.

So ’n verhoging kan tot bykans R38 miljard van sy beoogde besparing van R162 miljard opslurp, se deskundiges.