Suid-Afrika se tekortkoming

Suid-Afrika het oor ’n tydperk van 25 jaar sowat R100 miljard van sy inwoners se geld in die rioolsloot gegooi met korrupsie en daarmee die huidige pandemie laat eskaleer.

Waarnemers wys daarop dat eerlike en betroubare regeerders met hulle aangestelde werkers binne die swart bemagtiging beleid sou nou in staat gewees het om die ergste gebeure op finansiële vlak kon hanteer soos enige ander beskaafde land.

Die diefstal van miljarde Rand het egter gemaak dat Suid-Afrika nou sy grootste ekonomiese krisis binnegaan, en kan selfs groter armoede teweegbring as wat die geval was nadat Brittanje die land afgebrand het tydens die Tweede Vryheidsoorlog.

Die ANC wat in 1994 die bewind gekry het, is direk verantwoordelik vir die chaos wat nou gaan kom, is gesê.

Die eens welvarende land, met sy sterk ekonomie, sou die pandemie se slagoffers ruim kon bystaan op ekonomiese gebied, en sy goed opgeleide verpleeg personeel, sou ’n uitnemende rol vervul het om pasiënte weer op die herstelpad te bring.