SA Weermag hou toesig

Die Suid-Afrikaanse Weermag is aangewys om in samewerking met die polisie, toesig te hou dat mense tuis bly, en slegs sal beweeg na buite as hulle kos koop en mediese versorging benodig.

Dit is die enigste rede waarom mense toegelaat sal word om buite hulle huis te beweeg, en die regering het klaarblyklik die Weermag beveel om 10 afdelings te ontplooi wat in ’n toesighoudende hoedanigheid sal optree saam met die polisiediens.

Die toetrede van soldate kan help om mense te dissiplineer, is die algemene gevoel dat die weermag oor so min troepe beskik dat hulle nie eers deeglike toesig kan hou in een stad soos Johannesburg nie, terwyl baie dander stede en dorpe maar aangewys dal wees op die klein aantal polisielede.