Perspektief: Covid-19 en liberale “apart-hate”

Die wêreldmedia is aan’t gons oor die Corona-virus; oral stel regerings noodmaatreëls in en tot groot mate word daar meer paniek as nodig geskep.

Dit is wel ook verblydend om te sien dat daar minstens ‘n  hernieude bewusmaking is van hoe wisselvallig mense se planne en strukture is.  Hoeveel mense werklik tot die besef van bekerings-noodsaak gaan kom, bly egter ‘n  ope vraag.

Wat wel opvallend is, is die spoed waarmee liberale gemeenskappe reg oor die wêreld eensklaps grense wil handhaaf, grense wil sluit en hulleself wil afsonder.

Terwyl hulle volhou met mooi woorde van “eensgesindheid” spreek paniek-aankope (hoofsaaklik deur diegene met geldelike middele) meer van selfsug …

Ek merk ook hoeveel politici eensklaps “vrywillig isoleer” eerder as om uit te reik na mense in nood …

Een objektiewe opmerking:

Natuurlik moet elkeen verantwoordelik optree, en hom- of haarself beskerm teen vermybare blootstelling en siekte.

MAAR hierdie standpunt geld eerbare mense, openlik met hul suiwer waardes!

“Vrywillige isolasie” en “sosiale distansiëring” is eufimismes vir afsondering, vir apartheid – dit kom neer op “apart-hate” deur enige aanhanger van liberaal-humanistiese standpunte!

Dit impliseer selfsug om ander, meestal minder bevoorregtes, uit jou sosiale kring te weer, wanneer jy andersins grenslose assimilasie op konserwatiewes wil afdwing!

Weer eens is dit slegs voorstanders van volks-nasionalisme, van afsonderlike ontwikkeling en afsonderlike ruimte vir elke volk, wat met reg hulleself mag isoleer teen gevaarlike invloede – hetsy fisiese gevaar of geestelike bedreigings.

Een belangrike hoeksteen van ons voormalige beleidsrigtings – wat ons steeds bepleit – is dat afsonderlike ontwikkeling beskerm ‘n volk van ondeurdagte assimilasie wat geloof, taal en kultuur minag, verwater en uiteindelik vernietig.

In SA kan ons elke dag sien hoe vernietigend is assimilasie waar ‘n meerderheid sonder objektiewe geloofswaardes of sedelike norme die hele samelewing vergifting deur haat, deur afguns en deur algemene misdadigheid, korrupsie en luiheid.

WAAROM is dit vir die liberaal-humanistiese dampkring aanvaarbaar om “aparthate” toe te pas in geval van blote siekte, maar wanneer gelowige volke hul Christelike geloof, hul waardes en norme, hul taal en kultuur, hul moedertaalonderrig – hulle volk-wees – wil beskerm, word daardie volk verguis?