Onderwys en die virus pandemie

Die onderwys stelsel in Suid Afrika het die afgelope twee-en-’n-half dekades, soos vele ander stelsels stelselmatig verval.  Standaarde is verlaag om ‘n kunsmatige hoër slaagsyfer aan die einde van elke jaar te toon.  Dissipline in klaskamers bestaan in sommige skole nie meer nie.  Aanranding van onderwysers vind plaas terwyl geweld tans in sekere skole ‘n daaglikse gebeure is.  Mes stekery en moord deur skoliere op mede-skoliere is nie meer geisoleerd nie. Afwesige onderwysers is ‘n gegewe wat veroorsaak dat onderrig in “gebroke” sessies geskied.

Skole word tand gesien as afrigtings instellings om uiteindelik ‘n sertifikaat te behaal.  Opvoeding per se vind moeilik plaas in ‘n multi-kulturele omgewing om nie eers te praat van Godsdiensonderrig wat nie meer mag plaasvind nie.

Nou met die sluiting van die totale infrastruktuur van die land gaan daar ten minste twaalf van die twee honderd skooldae verlore gaan.  Dit is te sê indien skole oor 21 dae weer gaan open. ‘n Senior onderwyskundige in die Wes-Kaap het gesê dat die hele tweede termyn van die 2020 skooljaar dalk in gedrang gaan kom.  Sou so iets plaasvind sal matriek eksamens en selfs normale assesering nie kan plaasvind nie aangesien leerplanne en kurrikula nie betyds deurgewerk kan word nie.

Vir privaat skole, soos die CVO-skole en ander privaat Christelike skole, kan en word die probleem reeds aangespreek deurdat leerders “huiswerk” gegee word om in die tydperk wat skole gesluit word, te verrig. Kleiner leerder getalle maak dit moontlik om ook deur middel van die internet en sosiale media met ouers te kommunikeer en “opdragte” te gee vir die leerders om te voltooi.

Dit bring mens weer terug by die harde werklikheid dat die openbare skoolstelsel nie meer voldoen aan die basiese onderrig en opvoedings kriteria nie.

Tyd sal leer maar ons grootste bate, ons kinders, se toekoms is op die spel.

Dr Sakkie van der Merwe