Navo lande byeen oor Siriese krisis

Ambassadeurs uit al die Navo lid lande het die naweek vergader om die verwikkelinge en gevaarlike situasie in Sirië te bespreek.

Die vergadering is byeengeroep op versoek van Turkye nadat Siriese magte met missiel aanvalle 33 Turkse soldate in die Idlib streek gedood het.

Die Navo byeenkoms is gereël ingevolge die Navo Artikel 4 bepaling waarvolgens ’n lidland so ’n vergadering kan aanvra.

Die VSA het tot hede nie gereageer op die aanval waarin Turkse soldate gesneuwel het nie, behalwe om te bevestig dat Amerika sy steun aan Turkye toestaan, en Rusland beskuldig daarvan dat hy die aanval gelei het.

Die Siriese aanval kon nie sonder die tegniese bystand van Rusland suksesvol uitgevoer word nie, en Navo sal waarskynlik hiervan kennis neem en enige moontlike besluite neem met in agneming van Russiese betrokkenheid.